1. Na Stronie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Tę informację serwer może odczytać w trakcie połączenia się ze stroną z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na Stronie technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Stron jest zainteresowany.

2. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są w celach, prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem.

3. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na Stronie jest regulowana osobnymi postanowieniami.

4. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu.