Dlaczego warto przyłączyć placówkę?

  • - realizacja celów statutowych i promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych!  
  • - opcjonalnie potwierdzony certyfikatem udział w ogólnopolskiej akcji
  • - dostęp do dedykowanych materiałów edukacyjnych opracowanych przez ekspertów w oparciu o materiały m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnionych dla akcji BezpieczneWakacje.pl
  • - współpraca z innymi jednostkami publicznymi promującymi bezpieczeństwo, informacje o organizowanych przez nie wydarzeniach
  • - zaangażowanie w ogólnopolską akcję społeczną
  • - promocja jednostki i jej pozytywnego wizerunku
  • - możliwość otrzymania gotowych materiałów promocyjnych akcji BezpieczneWakacje.pl - specjalnych ulotek z najistotniejszymi informacjami